Aqualand MORAVIA

Místo:sev.okraj horní vodní nádrže Nové Mlýny-poblíž obce Pasohlávky

Typ stavby:občanská vybavenost

Autor:Jozef Kubín a Jana Rosová

Spolupráce - hl.inž.projektu:Václav Křepelka

Spolupráce - stavební část:Andrea Hanusová, Anna Kubínová, Marcela Kotková, Aleš Čech

Statika :Zd. Dřevěný a kolektiv - SIAL arch. a inženýři spol.s r.o.

Klient:ŽS Real a.s., Brno

Projekty:studie a DUR 01-05/2008; DUR změny 09/2009-02/2010

Projekty:DSP 02-04/2010; tendr.dok.08-12/2010; tendr.dok.změny 04-06/2011

Projekty:DPS a interiéry 01/2012 - 06/2013

Realizace:01/2012 - 07/2013; dokončení 26.7.2013; otevření veřejnosti 1.8.2013

Gen.dodavatel stavby:Sdružení Moravia Thermal - Metrostav ,a.s. + Ingrail a.s.

Fotograf:Zdeněk Náplava

Stručně stavbě:„Aqualand Moravia“ je nejrozsáhlejší realizací našeho ateliéru. Areál aquaparku se rozkládá na severním okraji první nádrže vodního díla Nové Mlýny (tzv.horní neboli Mušovská nádrže).Hmotové členění je ovlivněné čtyřmi základními skutečnostmi. Tvarem pozemku,jeho výškovou konfigurací,funkčními náplněmi celého objektu a v neposlední řadě výhledy návštěvníků do krajiny. Rozsáhlou hmotu aquaparku jsme proto dělili objemově do navazujících provozních celků, které jsou výškově osazeny do svahu pozemku právě s ohledem na to, aby návštěvníci měli vždy dokonalý výhled na fenomén celého kraje, na Pálavu. Celý objekt vytváří svým půdorysem mírně deformované písmeno L. Členění a osazení hlavních částí objektu, je nejlépe patrné na situačním výkrese, který je řazen jako první obrázek.

kapacity stavby:Plocha bazénů v části aquaparku činí celkem 2942m2 (je to výměra bez ploch vířivek a dojezdových bazénů jednotlivých vodních atrakcí). Plochy bazénů: vnitřní relaxační baz.840m2/1050m3–je propojen průplavem s vnějším relaxačním baz. 930m2/1163m3 ;v hlavní hale jsou dále dva dětské bazénky 74m2 a 107m3;v exteriéru jsou ještě dva velké bazény: baz.s vlnobitím 320m2/336m3 a baz.s atrakcemi 411m2/514m3. V celoroční hale s vodními atrakcemi, která navazuje na relaxační halu, je k dispozici 10 různých typů tobogánů, z nichž největším je U wave s 11m převýšením. V exteriéru jsou dále k dispozici dvě velké sezónní atrakce Abyss (dl.110m) a Bomerang (dl.80m).

další informace:Celkové náklady stavby činí 1,224 mld.Kč (včetně DPH). Areál využívá pro své potřeby do některých bazénů geotermální vodu z nedalekého vrtu MU-3G, kde je čerpána z hloubky 1,45km. Celková zastavěná plocha budovami činí cca 10160 m2.Parkoviště pro 350 osobních vozů a 9 autobusů ( kapacity maximálně možné dle schváleného ÚP)

1.Černopolní s.r.o. - 2011, všechna práva vyhrazena Vytvořeno: Ille-design.com  Poctivý hosting s osobním přístupem
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ATELIÉR - ekatalog.czArchitekti - ekatalog.cz