Služby

1.ČERNOPOLNÍ s. r. o. - jsme architektonicko - stavební atelier, který vypracovává všechny stupně projektové dokumentace , od architektonických studií až po realizační dokumentace a provádíme i návrhy interiérů. Pohybujeme se ve všech oblastech architektonické tvorby a stavební výroby a to zejména:

  • objekty občanské vybavenosti
  • rekonstrukce historických objektů
  • průmyslové stavby
  • nástavby a podkrovní vestavby
  • návrhy  interiérů
  • komunikace, terénní a sadové úpravy

Dokumentaci dodáváme včetně všech potřebných profesních částí - stavební část, statika, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, požárně bezpečnostní řešení staveb, gastrotechnologie, akustika, scénické osvětlení, komunikace, terénní a sadové úpravy, a další

Rovněž zajišťujeme inženýrskou činnost ve výstavbě, dále průzkumy, rozbory, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy ,včetně obstarání územního a stavebního povolení. Na své realizace si provádíme autorský dozor.

1.Černopolní s.r.o. - 2011, všechna práva vyhrazena Vytvořeno: Ille-design.com  Poctivý hosting s osobním přístupem
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ATELIÉR - ekatalog.czArchitekti - ekatalog.cz