imageportofolio
O nás
DOMŮ / O nás

Co je vlastně.... Architektura

Architektura je v nejobecnějším synonymem pro stavitelství a zabývá se jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu,tak i klasickým stavitelstvím budov až po design jednotlivých detailů, jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. Tím vyjadřuje umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby. Architektura spojuje estetické a stavební znalosti, proto lze říci, že se v architektuře výrazně projevují změny společnosti. Díky dlouhému vývoji se ustálila jistá pravidla vyjadřování, která obecně vypovídají o tom, jaké tvary a materiály či jejich kombinace jsou vhodné pro jaký účel. Zobecnění výše napsaného by snad bylo možné definovat tak, že architektura je tvorba prostoru. Možná se toto zdá být jasnou a jednoznačnou definicí, ale upřímně, kdo si podle tohoto přesně umí představit, co ta skloňovaná vlastně architektura je….. Architekturou není jen tvar a barva, sloup a pilíř, stěna a strop. Ale všechny tyto prvky dohromady a ještě něco navíc. Tím navíc je to „nic“ mezi nimi. A tím je prostor. Když o tom v běhu všedního dne nepřemýšlíme, tak je to „nic“ pro nás složitě hmatatelné. Přesto je prostor velmi důležitý. Žijeme v něm naše každodenní životy. Prostor jednoznačně podvědomě vnímáme a to vždy, i když si to neuvědomujeme. Můžeme dokonce někdy tvrdit, že o něm nevíme. Ale nikdy to není pravda. Ráno se v něm probouzíme a snídáme v něm. Pak v něm odcházíme za naší prací a v prostoru ji rovněž vykonáváme. Pak se jím vracíme domů. Žijeme v něm. Trávíme v něm naše všední, běžné dny. Neuvědomujeme si jej, či spíše o tom či o něm nepřemýšlíme. Ale on je ,on stále existuje, obklopuje nás. Architektura tím není nic éterického, je to vše kolem nás. Proto si vyžaduje naší stálou pozornost a zájem…….

1.ČERNOPOLNÍ architektonický ateliér

Naše společnost 1.ČERNOPOLNÍ s.r.o. se na projekčním trhu pohybuje od roku 1995, kdy byla založena. Byla v době svého vzniku prakticky asi prvním ateliérem se svým zaměřením na území městské části Černá Pole v Brně. Odtud vznikl náš název.........Postupem let a vývojem jsme se vyprofilovali v architektonicko - stavební ateliér, který vypracovává všechny stupně projektové dokumentace - od architektonických studií až po realizační dokumentace staveb. Projektovou dokumentaci v příslušných stupních dodáváme včetně všech stavebních profesí jako jsou: statika, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika a chlazení, vytápění, elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, měření a regulace, požárně bezpečnostní řešení, gastrotechnologie, akustika, dopravní řešení a v neposlední řadě rovněž terénní a sadové úpravy. V rámci výše uváděných stavebních profesí spolupracujeme s dlouhodobě ověřenými kolegy a profesními ateliéry. Pohybujeme se ve všech oblastech architektonické tvorby a stavební výroby - a to zejména: - objekty pro občanskou vybavenost - rodinné domy a bytová výstavba - rekonstrukce historických objektů - nástavby a podkrovní vestavby - návrhy interiérů - výhradně ale jen pro vlastní realizace - sportovní stavby