imageportofolio
Nástupní prostor k MDB z tř.kpt. Jaroše
DOMŮ / Nástupní prostor k MDB z tř.kpt. Jaroše

Nástupní prostor k MDB z tř.kpt. Jaroše

Nástupní prostor-studie z r.2009. Základem návrhu je pěší propojení stávající rampy obtáčející hmotu obou foyer s třídou kpt. Jaroše. Další důležitým aspektem je úprava prostoru před divadlem. Členěním prostoru pomocí stromů a drobné architektury (poutače, lavičky) a v neposlední řadě úprava povrchů ve spojitosti s pohybem osob a dopravy. V řešeném území je současně nárok na dopravní obslužnost osobními automobily i těžší nákladní dopravou. Z těchto důvodů je nejdůležitějším principem návrhu prostorové oddělení pěší a automobilové dopravy. Prostor k pobytu a odpočinku. Samotný předprostor divadla do tř.kpt. Jaroše slouží nejen návštěvníkům divadla. Je to prostor městského parteru. Prostor pro všední den. Snahou studie je proto navrhnout pobytový a odpočinkový prostor „mezi stromy“. Plochy s mlatovou úpravou umožňují libovolné rekreační využití, např. pro děti, pro petanque apod. Plochy s posezeními pod stromy jsou členěny, aby vznikaly menší prostory klidného soukromí. Smyslem celého návrhu je udržet jednotný charakter už hotové a hojně využívané „horní“ dvorany přístupné z Lidické třídy i nyní nově navrhovaného nástupního prostoru z třídy kpt. Jaroše. Tomuto přístupu odpovídá měřítko členění ploch, rastr navržených stromů, volba materiálů i pojetí navržených výtvarných prvků. Ze studie z roku 2009 se k realizaci neposunulo nic. Řešené území se provozuje v provizorním režimu, jak bylo upravené po otevření divadla přes 15 let. V roce 2019 jsme vytvořili studii, která řeší plochu u přístupové komunikace od tř.kpt. Jaroše pro parkování pracovníků divadla a rovněž i nějaká stání pro jeho návštěvníky.

Nástupní prostor k MDB z tř.kpt. Jaroše - 1.Černopolni - Detail projektu

Místo: Brno, nástup k MDB od tř.kpt.Jaroše Typ stavby: občanská vybavenost- kultura Autor_studie z 07/2009: Pavel Mahovkský, Jozef Kubín, Roman Mach návrh řešení exteriérových ploch zeleně: Eva Wágnerová Spolupráce: kolektiv ateliéru 1.ČERNOPOLNÍ Autor _studie z 4Q/2019: Filip Vítek Klient: MMB odbor dopravy a MDB
SKRÝT DETAIL →
← ZOBRAZIT DETAIL